Naturalists

Rajan Chaudhary

Aneal Tamang

Sunil Tamang

Binod Gurung

Milan Shrestha

Sanu Gurung

Prashant Gurung

Rohit Rai

Shaym Furba Tamang

Manoj Neupane

Samjhana Karki

Dolma Shrestha

Deepak Rajbanshi

Advisors

Sarah Levine

Founder

Gisela Chapa

Dr. Tom Howick

Dr. Deep Narayan Shah

Dr. Ravendra Kumar Sinha